Opinió

 

  • En portes del plebiscit del 27­S, reconec que aquest esforç per explicar la complexitat no ha fet prou forat. L’anomenat procés –el tí­tol de la novel∙la inacabada de Kafka– s’obre pas amb eufemismes, prejudicis i suposicions, que a còpia de ser repetits mil i una vegades han assolit l’estatus de conceptes indiscutibles. Però tard o d’hora Espanya haurà de fer una oferta, valenta i generosa, per rescatar una ma­joria de ciutadans de Catalunya que en­ cara té un sentiment múltiple de perti­nença.
  • L’actual cicle de crisi econòmica amenaça d’enderrocar la història d’un èxit: la construcció euro­pea. Val a dir que es tracta del cicle com­partit més gran de llibertat política, progrés econòmic i benestar social. La fractura de les classes mitjanes ha ressuscitat els vells fantasmes que es van despertar també a la geografia d’Europa en el primer terç del segle XX: el replegament identitari, les pors i tics atàvics, la temptació totalitària, la deriva tecnocràtica, l’auge de la demagògia i la xenofòbia
  • La democràcia no pot ser la suma aritmètica dels grups en escena, no pot respondre només a la regla del 51% contra el 49% o viceversa, sinó que ha de preservar un ampli es­pai compartit. Estem da­vant un problema polític que ni la histò­ria ni els tractats ni les constitucions no podran resoldre.

“Una idea d’Europa”, La Vanguardia, 25 de juliol de 2015

Llegir en pdf