ActualitatOpinió

He afirmat en aquestes mateixes pàgines, que segons el meu entendre, el qual coincideix amb els de quatre membres en minoria del Consell de Garanties Estatutàries, la llei de Consultes no referendaries no es constitucional… “Decimonoveno informe” (La Vanguardia, 27 de abril de 2015)