ActualitatOpinió

La decisió judicial adoptada vulnera, entre d’altres, els Convenis de Ginebra. Un tribunal espanyol ha proclamat la impunitat d’un camp nazi i ha denegat justícia, davant els delictes més greus imaginables, a un grup de persones que van sobreviure a les 140.000 que van ser-hi assassinades. Per descomptat, no és la justícia pròpia d’un Estat democràtic. “Impunitat a Mauthausen” (El País, 31 de gener de 2015)