ActualitatOpinió

Malgrat tot, encara que tant l’espanyolisme com l’independentisme ho neguin, són legió els ciutadans que no combreguen amb els seus respectius credos, i s’enfronten a l’esquerda creixent. Bé perquè professen una doble identificació i se senten, en graus diferents, espanyols i catalans alhora. O bé perquè se saben —i volen— no sense sentir-se lligats a cap nació, i com a màxim senten febles identificacions que subordinen a les seves conviccions ciutadanes. “La societat postnacional” (El País, 24 de novembre de 2014)