ActualitatOpinió

Qui és exactament “el poble”? Qui és exactament aquesta “gent” que se suposa que representa una voluntat col·lectiva i global, sense exceptuar ningú?. Quan s’analitza aquesta qüestió, es descobreix de seguida que apel·lar a aquesta entitat pot resultar tan fictici i retòric com apel·lar a la Llei, com si aquesta fos un decàleg religiós, com passa en el cas dels “fonamentalistes constitucionals”. “Llei i poble” (El País, 8 d’octubre de 2014)