Espai Federalista

Estic d’acord amb Xavier Vidal Folch quan diu que a Escòcia ha guanyat el que alguns anomenen tercera via i altres preferim anomenar federalisme. I això que no es presentava. Si s’hagués presentat hagués guanyat i ara els escocesos estarien menys dividits i podrien haver enviat un missatge molt més clar. Diu Vidal Folch que “el Reino Unido inicia su transformación de Estado al tiempo plurinacional y muy centralizado hacia un formato radicalmente federal, aunque toda mención al concepto “federal” esté proscrita en las Islas”. ¿Tota menció? ¡No! (Llegir més)