ActualitatOpinió

Amb motiu de l’impuls social que sembla haver rebut el moviment sobiranista, és necessari actualitzar dades rellevants del passat i del present que han de conèixer-se per valorar millor els qui eren i continuen sent, des del Govern de Catalunya, els qui impulsen l’anomenat “procés”. “El delito, rasgo de identidad de Pujol y de CiU” (La Lamentable, 6 de setembre de 2014)