ActualitatOpinió

Les controvèrsies en les quals se simplifica i no hi ha matisos amaguen molt més del que mostren. Els debats d’allau es caracteritzen per amagar molt més del que mostren. Rebaixen la deliberació pública a una cacofonia de veus antagòniques de la qual és difícil, per a la ciutadania, deduir línies d’avanç i progrés. “Debats d’allau” (El Periodico 11 de junio de 2014).