ActualitatOpinió

Pàtries
Les pàtries són per definició excloents dels diferents. Les pàtries es creen creant enemics. Per això m’entristeix  i em preocupa el tema català. M’entristeix, perquè estimo als catalans i no desitjo que marxin. I em preocupa perquè estan despertant a la “bicha” (ull també amb l’españolisme). Per això haurem de fer alguna cosa, ells i nosaltres. Haurem d’arribar a algun acord, abans que les pàtries ens devorin.