ActualitatBlog (Esquerra sense fronteres)

Les preguntes y el retraïment ciutadà
Hi ha diversos tipus de preguntes, entre d’altres, les innocents, les capcioses i les perilloses. Les preguntes de l’hipotètic referéndum a Catalunya són a la vegada, capcioses, impositores de temes, inquisitives i, per descomptat, són perilloses. Són exercides des del poder; exigeixen respostes breus i concretes: busquen una zona sensible, i, si la troben, segueixen interrogant.