ActualitatOpinió

“Catalunya i el declivi de l’Estat-nació”.
Segons Francesc Trilles els veritables costos de la secessió de Catalunya són els costos d’impulsar les solucions equivocades al “trilema de Rodrik”: o bé agafar-se a un estat-nació que participi en mercats internacionals desregulats, comprometent la democracia o mantener un estat-nació amb democracia, però sense accedir als mercats integrats.