Angel de la Fuente, investigador de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del CSIC, replica un anterior de l’economista Jordi Galí en què minimitzava l’impacte que tindria sobre les relacions entre Catalunya i Europa si es declarés independent: “Catalunya i Europa: una de l’Oest” (“El País”, 15 d’octubre).