Luís Miguel Guerra: “Nacionalisme i 27S”

La independència satisfarà totes les reivindicacions / necessitats de l’homogènia societat, cosa que no està garantida per res, ni per la teoria, ni per la pràctica i molt menys per una història manipulada. Però sí descarta per inviable qualsevol relació amb la unitat -es digui autonomia, federalisme o qualsevol altra cosa- al mateix temps que…

Joan Nieto: “La dama”

El nostre edil sempre havia cregut en la cooperació, la confiança i la lleialtat, eren la seva manera d’entendre les relacions entre ciutadans i entre ells i l’administració pública: els principis federals   Un alcalde, un regidor -és igual del partit que sigui- treballa bé durant un o més mandats. Els ciutadans el voten per…

Francesc Trillas: “Un federalisme que s’acabi als Pirineus?”

Existeix el risc de defensar el federalisme com a gran solució als problemes d’Espanya sense parlar mai d’Europa ni del món global. El federalisme espanyol, que avança des d’un estat unitari i centralista, ha de convergir amb el federalisme europeu, que avança des d’una organització inter-governamental de caràcter confederal, en una arquitectura col·lectiva que tindrà…

Paco Frutos: “Una abraçada que ho soluciona gairebé tot”

No m’he pogut sostreure a l’impacte de veure la llarga abraçada identitària d’Artur Mas, el representant polític oficial de la burgesia catalana i dels 23 anys del govern de Pujol, amb David Fernández de la CUP, el representant de l’avantguarda “revolucionària” independentista dels “Països Catalans”. En una senzilla abraçada han simbolitzat la imatge d’”un sol…