Francesc Trillas: Núria Gispert Feliu: la grandesa de la política amb minúscules

“El record de la Núria, d’una persona exemplar i recta, fa molt frapant el contrast entre la seva figura i la del relativament nombrós grup d’oportunistes, narcissistes i saltimbanquis que encara pul·lulen per la política catalana.” Núria Gispert Feliu: la grandesa de la política amb minúscules (Progresrealprogresoreal.blogspot.com. 19 de setembre de 2020)

Beatriz Silva: Núria, et trobarem a faltar

“El concepte de feminització de la pobresa no s’utilitzava però ella estava convençuda que la pobresa tenia rostre de dona i que aquesta era una de les seves manifestacions més punyents. No existien recursos institucionals per acompanyar i acollir les víctimes d’explotació sexual, ni els seus fills i filles, però la Núria havia creat els…