Josep Burgayá: Pujol, encara

“L’esquerra no va captar el perill real del pujolisme, no va entendre que darrere del simplisme teòric, les formulacions intel·lectualment gairebé puerils hi havia una gran potència política. Llaços d’interessos, sentit del poder i concepció patrimonial del país. El triomf de la banalitat.” Pujol, encara (Crònica Global, 1 de juliol de 2020)