Manuel Cruz: Per una política sense mal

“En temps de hooliganisme, desafecció, incertesa i temptacions populistes, convé recordar que la política és, com deia Aristòtil, l’art del bé comú i no un mer espectacle amb el qual entretenir-se o del qual treure algun profit. No obstant això, aquestes dues últimes opcions semblen ser cada vegada més el cas, i això hauria de…