Mireia Esteva: Del petit miracle econòmic a la Dana i la Gloria

“El govern actual té davant seu la responsabilitat de fer política amb majúscules, perquè aquest país necessita repensar-se  en molts fronts: gestió de residus,  model energètic, gestió de l’urbanisme, reconversió industrial, arquitectura sostenible, prevenció per a la resistència davant les catàstrofes… I més: en un país que viu del turisme i s’industrialitza al voltant de les grans ciutats, la majoria de la població s’ha desplaçat al…