Mariam Martínez Bascuñan: Territori i poder

“Coneixem el context: amenaces híbrides, guerres comercials, canvi climàtic, irrellevància de les regles que feien previsible la relació entre Estats, turbulències socials amenaçant la pau a Llatinoamèrica, el nostre fràgil veïnatge amb Àfrica i el desafiament demogràfic que aguaita com una ombra els nostres temors identitaris i explica en bona part els brots nativistes que…