Rafael Jorba: Nosaltres sols?

“Per això, restaurar el lloc de l’altre, tant a la societat com en l’acció política, exigeix saber escoltar les seves raons; també recuperar el dubte raonat i raonable. No es tracta de defensar la tolerància, en el sentit en què avui l’entenem i practiquem, sinó el respecte mutu. Sovint tolerem aquelles persones que considerem inferiors;…

Àngels Navarro, Fèlix Sogas, Joan Aguado, Marcel Gabarró: En memòria d’en Jaume Casanovas i Escussol

“En Jaume, pel que fa a la seva aportació social i política, que és des d’on redactem aquestes ratlles, va ser un home de visió àmplia, observació global i consideracions plurals. Va ser un militant d’acció generosa i dedicació plena. Incansable. Actiu des de ben jove. Responsable. Convençut. Amb dots efectius de gestió i lideratge.…