Laura Freixas: “I have a dream”

“Quin somni tan atractiu! Per a realitzar-ho, només necessito una causa, però ben triada. Una causa bella, emotiva…, fàcil d’entendre, amb dibuixets i colors vius. Però una causa, naturalment, irrealitzable, o almenys sempre posposada, perquè jo no hagi de rendir mai comptes. Per a ser sempre, passés el que passés, per definició, víctima. És tan…