Emma Riverola: Les mines de l’odi

“Els delictes d’odi per qüestions ideològiques es van multiplicar per tres a Catalunya l’any passat. En el conjunt d’Espanya s’ha disparat un 72% aquest tipus de delictes, segons dades del Ministeri d’Interior. Catalunya se situa molt per davant de la resta de comunitats autònomes, seguida de Madrid i el País Basc. També s’han incrementat els delictes d’odi amb rerefons sexista o…