Siscu Baiges: Quan Mas va deixar irreconeixible la sanitat catalana

“Les retallades en les àrees socials van ser a Catalunya més radicals que a la resta de comunitats autònomes espanyoles. Només la Castella-La Manxa presidida per Dolores de Cospedal va exercir-les de forma tan dràstica. Ambdues comunitats van deixar el 2015 la despesa social un 26% per sota de la que tenien sis anys abans. A Catalunya aquest percentatge corresponia a…

Lidia Falcón: Respectar les institucions

“Del que s’ensenya a l’escola, en els instituts, a la Universitat, sobre la nostra història, sobre la política i les seves institucions, són responsables sens dubte els successius governs que hem tingut i els seus plans educatius, així com les campanyes dels mitjans de comunicació. Que, sens dubte, han planificat aquesta ignorància i menyspreu per…