Ferran Monegal: “TV-3, la millor tele privada catalana”

Pràcticament tota la cadena funciona ara com un temple des del qual seguir conformant i impulsant la fe de gairebé dos milions d’afiliats. Tot el canal està sembrat d’habilíssims programes que fan com es feia en aquelles jornades d’exercicis espirituals d’abans: predicar el credo com a única veritat. Tota església necessita agitadors experts en propaganda. Potser…