Cultura i federalisme (per Joaquim Rius-Ulldemolins i Mariano M. Zamorano)

En el debat sobre el model d’Estat, les polítiques culturals són un dels eixos definitoris. Sovint es diu que Espanya és un Estat quasifederal en el terreny cultural. Però respon aquesta afirmació a la realitat? Per analitzar-­ho proposem una comparativa amb els models culturals d’alguns estats federals. A Alemanya, són els lands i els governs…