“¿Qui és el següent?” (por Mireia Esteva)

Nacionalisme i federalisme s’anteposen en els seus principis bàsics: mentre el nacionalisme tracta d’homogeneïtzar la societat, eliminant la diferència a costa de la mateixa llibertat individual, el federalisme parteix del respecte a aquesta diferència i genera convivència i llibertat per als individus que la integren Les veritats absolutes són conceptes que s’accepten emocionalment sense raonament.…