Victoria Camps: “Indecisos”

“La reparació de les desigualtats i el sosteniment de l’Estat del benestar no hauria de ser una segona qüestió, menys important que la de la regeneració democràtica, sinó que més aviat hauria de precedir en importància l’anterior, almenys, en el cas de l’esquerra”. “Indecisos” (El País, 17 de març de 2015)