Rafael Jorba: “De les pàtries” (LV 07.02.15)

Quan sento a parlar de pàtries, patriotisme, sobirania… m’agafa una certa al·lèrgia, gairebé instintiva. Fins i tot el concepte de patriotisme constitucional, que defensa Jürgen Habermas per promoure un patriotisme postnacionalista arrelat en els valors republicans, no m’acaba d’agradar: l’entenc i el comparteixo, però jo parlaria més de ciutadania i civilitat Val a dir la…