Manuel Cruz: “Del que acaba per ocórrer quan s’abdica de la política en el sentit més noble i fort de la paraula”

Amb massa freqüència sembla oblidar-se que allò que ve ocorrent a Catalunya en els últims temps no pot ser adequadament comprès si no es posa en relació amb processos i tendències més generals que desborden de bon tros el marc estrictament català. No estic pensant ara en la crisi i en el fet, sobradament acreditat,…