ActualitatNotícies

(Per Peru Erroteta a El Triangle)

“El concepte de democràcia com a poder que pertany al poble no pot existir a escala europea, perquè no hi ha un poble europeu. Avui la paraula democràcia pertany als ciutadans, i si volem que els nostres ciu- tadans siguin sobirans, hem de passar del sobiranisme a l’internacionalisme”

“Durant molts anys, la majoria dels ciutadans europeus van pensar que Europa era la solució principal als seus problemes. No obstant això, molts ciutadans pensen avui que Europa no és la solució, sinó el problema. Aleshores no n’hi ha prou de preguntar als ciutadans si volen una federació europea. El que se’ls ha de dir és que Europa pot resoldre els seus problemes”

“Cal rellançar un gran moviment explicant als ciutadans que els grans problemes que tenim només es poden resoldre a escala europea. El terrorisme, la criminalitat organitzada, la immigració, el canvi climàtic, la situació dels joves, la competitivitat de la indústria europea… són coses que en un món globalitzat resolem conjuntament o no es resoldran. S’ha d’explicar als ciutadans quin cost té la no Europa. Necessitem més Europa, no menys Europa”

“Moltes forces d’esquerres a Europa, davant de la crisi europea i les polítiques d’austeritat, han cregut que resoldre la crisi i els problemes dels treballadors comporta retornar als Estats nacionals. Els partits socialdemòcrates pensen que com que una part de l’opinió pública vira cap al nacionalisme, per guanyar les eleccions han d’utilitzar els mateixos eslògans i apuntar-se a les tesis polítiques dels partits nacionalistes”

“!El 25 de març vinent, coincidint amb els 60 anys de la firma del Tractat de Roma, hem convocat una gran marxa a escala europea a la capital italiana. Amb aquesta marxa demanarem la creació d’una renda mínima garan-tida europea (a Europa hi ha 65 milions de pobres); la creació d’un servei civil europeu per contribuir a lluitar contra l’atur juvenil i el llançament d’un gran pla europeu d’ajuda als països de l’Àfrica subsahariana. Si volem una Europa democràtica, hem d’organitzar-la amb mètodes democràtics”

Entrevista de Peru Erroteta a Pier Virglio Dastoli (El Triangle nº1240)

PÀGINA PDF 1

PÀGINA PDF 2