ActualitatNotícies

Organitzat per la secció de Federalistes d’Esquerres del Penedès-Garraf i al centre municipal de l’Escorxador de Vilafranca del Penedès, dimecres 20 d’abril, ha tingut lloc l’acte de presentació del llibre de Manuel Cruz Democràcia, l’última utopia.

La presentació ha estat a càrrec de Robert Sanahuja qui ha anat plantejant preguntes sobre l’essència de la democràcia a l’autor del llibre i a Mireia Esteva, vicepresidenta de Federalistes d’Esquerres els quals s’han anat tornant en les respostes.

El llibre és una reivindicació del sistema democràtic, més enllà dels aspectes purament formals que defineixen el seu funcionament. Aquesta reivindicació es produeix en un context de crítiques i atacs provinents de sistemes autoritaris i en el que els diferents populismes també qüestionen i banalitzen aspectes fonamentals del funcionament democràtic.

Llegint l’índex del llibre es comprova que té capítols amb títols suggerents com Què ens està passant?, D’on venim o l’onerosa herència del segle XX, Alguns dels nostres majors problemes, Quan l’Àgora salta pels aires o Perplexitats persistents.

Manuel Cruz i Mireia Esteva han reflexionat sobre la salut de la democràcia destacant que la democràcia és un sistema complexa. Democràcia no nomes es votar, ni invocar conceptes abstractes com “el poble”. També consisteixen debatre, exercir el control de l’acció de govern, escoltar els representants democràtics i els diferents agents socials, participar en els diferents forums socials i mantenir l’esperit crític entre altres activitats.

 La democràcia evidentment és un sistema imperfecte. Però, els errors que es puguin produir en el funcionament democràtic no poden invalidar el conjunt del sistema, ni desacreditar la democràcia com a sistema d’organització de la convivència comuna.

S’ha parlat sobre la funció dels mitjans de comunicació i el tractament de la informació en la salut democràtica en un moment de crisi dels sistemes tradicionals i la presència preeminent de les xarxes socials.

També han estat tractades qüestions com la igualtat i la desigualtat en la construcció de la societat democràtica, el paper dels experts més o menys reconeguts com a tals i la importància del federalisme per construir una societat més igualitària i justa basat en el respecte mutu i en l’exercici de la llibertat entesa tant allò que és permès fer com allò que pot no resultar convenient per d’interès comú.

Oberta la participació dels assistents s’han plantejat temes com el fals debat de suposada preeminència de la democràcia sobre la llei, igualtat-desigualtat i la funció dels experts, reivindicació de la presència del funcionament i usos democràtics a l’escola, reivindicació de l’esperit crític per analitzar la realitat i el paper dels nacionalismes en la qualitat democràtica.