ActualitatOpinió

“I un acord que permetés, tant a la societat catalana com al conjunt d’Espanya, afrontar durant vint-i-cinc o trenta anys, des del respecte i la cooperació, els nous paradigmes mundials?”

Aprofitar el temps (Lluirabell.com, 18 de setembre de 2021)