ActualitatOpinió

“Els còmics d’Astèrix comencen sempre amb aquesta introducció: “Estem a l’any 50 abans de Jesucrist. Tota la Gàl·lia està ocupada pels romans… Tota? No! Un llogaret poblat per gals irreductibles resisteix encara i sempre l’invasor”. El mapa de la Unió Europea que han dibuixat les eleccions del passat 26 de maig permetria parafrasejar-la de la manera següent: “Estem a l’any 2019 després de Jesucrist. Tota Europa està ocupada pels conservadors, els xenòfobs, els populistes, els nacionalistes, els ultradretans… Tota? No! Un raconet poblat per ibèrics irreductibles resisteix encara i sempre l’invasor”.”

La Gal·lia socialista ibèrica (El Triangle, 3 de juny de 2019)