ActualitatOpinió

Mai havia vist al meu país les actituds supremacistes, sectàries i xenòfobes executades per un govern, per la seva televisió pública, per la seva premsa amiga i per entitats privades, com l’ANC. Els ponts que tant van costar construir en els inicis de la democràcia entre pobles diferents, s’estan demolint un per un per un nacionalisme tronat que no té cap projecte de futur viable. “Reflexió d’estiu” (El País, 17 d’agost de 2016)