ActualitatOpinió

Una de les fal·làcies del ‘procés’ és fer creure que l’independentisme en voga és un fenomen de nou encuny, invenció històrica d’avantguarda que no res tindria a veure amb nacionalismes i identitarismes d’arrel romàntica, sinó amb un multiidentitari i ultrademocràtic projecte de regeneració cívica. Una innovadora revolució projectada al futur, en suma, i no una versió maquillada del nacionalisme herderià i de les seves nostàlgies d’ètnia, puresa i passat —tan ben resumides en l’obscena, aclaparadora mixtificació a compte de 1714. “Espejo de falacias” (24 de setembre de 2014)